Plan dnia

Wszystkie zajęcia, oferowane dzieciom z grup przedszkolnych, odbywają się według RAMOWEGO PLANU DNIA dostosowanego do danej grupy wiekowej.
Godziny zajęć mogą ulegać zmianie ze względu na zabawy na świeżym powietrzu, spacerki, wycieczki, teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
Dzieciaczki z grup żłobkowych mają swój własny tok prowadzenia zajęć, snu, posiłków, który jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

kraina-plan

Grupy Przedszkolne

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci. Praca podejmowana przez przedszkolaki według ich własnych zainteresowań, praca indywidualna i wyrównawcza, kompensacyjna i stymulująca, gry i zabawy dydaktyczne oraz tematyczne

8.00 – 13.00 – zajęcia z zakresu Podstawy Programowej,w tym: nauka treści edukacyjnych zawartych w podstawie, wyjścia na spacery, zabawy na świeżym powietrzu, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań/wg własnego uznania

9.00 – 9.30 – czynności higieniczne/śniadanko

12.00-12.30 – czynności higieniczne/ obiadek

po godz. 13.00:

 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z autorskiego programu nauczania według porządku przedstawionego w placówce i dostosowanego do grup wiekowych 🙂
 • Nauka czytania, matematyki i wiedzy encyklopedycznej metodą G. Domana/5xtyg.
 • Kinezjologia/5xtyg.
 • Język angielski/ 5x tyg.
 • Język hiszpański/2x tyg.
 • Zajęcia taneczne- 1x tyg.
 • MathRiders- 1x tyg.
 • Elem. pedagogika M. Montessori/według planu
 • Elementy rytmiki/według planu
 • Arteterapia/według planu
 • Bajkoterapia/według planu
 • Savoir-vivre/5xtyg.
 • Zabawy badawcze/Eksperymenty/według planu
 • Elem. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne/według planu
 • Elem. pedagogiki Klanza/cyklicznie
 • Zajęcia teatralne/cyklicznie
 • Rytmika/1xtyg.
 • Dar zabawy/4xtyg.
 • Zajęcia logopedyczne/według ustalonego programu terapii wad wymowy

15.30 – 17.00 – Rozchodzenie się dzieci do domu, praca indywidualna, wyrównawcza, stymulująca, zabawy zespołowe, tematyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem twórczej aktywności dziecka, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, zabawy według zainteresowań dzieci-gry planszowe, kolorowanki, ćwiczenia relaksacyjne, wspólne czytanie bajek i opowiadań dla dzieci/ słuchanie opowiadań z płyty

Wszystkie zajęcia oferowane dzieciom w naszym przedszkolu odbywają się według ramowego planu dnia, dostosowanego do danej grupy wiekowej. Godziny zajęć mogą ulegać zmianie ze względu na zabawy na świeżym powietrzu, spacerki, wycieczki, teatrzyki itp.

wszystkie zajęcia z Podstawy Programowej realizujemy zgodnie z założeniami Planu Daltońskiego.

Grupy Żłobkowe

6.30- 8.30 – schodzenie się maluszków, wspólne gry grupowe, indywidualne zabawy według zainteresowań dzieci

9.00-9.30 – czynności higieniczne/ śniadanko

12.00-12.30 – czynności higieniczne/obiadek

9.30-15.30:

 • nauka czytania, liczenia, wiedza encyklopedyczna metodą G. Domana
 • migusie
 • elem. pedagogiki M. Montessori
 • zajecia ruchowe z elem. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • zabawy fundamentalne
 • savoir vivre
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia muzyczne
 • arteterapia
 • zabawy badawcze/eksperymenty
 • język angielski
 • MathRiders

Maluszki z grup żłobkowych mają swój własny tok prowadzenia zajęć, snu, posiłków, który jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb:)

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close